До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать

До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать

До централізованих фінансів належать
фінансові ресурси

Виберіть обов’язковий метод мобілізації фондів коштів держави

Виберіть серед запропонованих рішень Київської міської ради акт, який належить до фінансово-планових актів

Суттєвою рисою фінансів є

Матеріальним змістом фінансів є

Виберіть галузевий принцип фінансової діяльності держави

Виберіть функцію, яка належить фінансам

Джерелами формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є

Виберіть метод використання фондів коштів

Виберіть фінансову установу

Виберіть метод розподілу фондів коштів

Виберіть функцію, яка не виконується фінансами

Виберіть ознаки фінансів

Виберіть галузевий принцип фінансової діяльності, який лежить в основі розмежування публічних та приватних фінансів

Виберіть індивідуальний фінансовий акт

Виберіть фонд, який не входить до другої ланки фінансової системи України – позабюджетні спеціальні загальнодержавні фонди

Виберіть установу До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать, яка не належить до фінансових установ

Виберіть фонд, який належить до другої ланки фінансової системи України - позабюджетних спеціальних загальнодержавних фондів

Основним методом фінансового права є

Фінансове право регулює відносини у сфері

Виберіть відносини, які регулюються нормами загальної частини фінансового права

Не належить до ознак публічних фондів коштів

До ознак публічних фінансів не належать

Особливість прояву імперативного методу у фінансовому праві полягає в тому, що

Виберіть інститут, який не належить до системи фінансового права

Міжнародні договори як джерело фінансового права не можуть бути використані у такому інституті фінансового права, як

Виключно законами у сфері фінансової діяльності встановлюється

Яка форма безпосередньої демократії заборонена у сфері фінансової діяльності

Виберіть особливість фінансово До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать-правових відносин

Фінансово-правові норми, що приписують здійснення дій, скерованих на мобілізацію, розподіл або витрачання коштів державою, називаються

Частина фінансово-правової норми, що вказує, якою повинна бути поведінка сторін фінансових правовідносин, називаєтьсяФінансово-правові норми, що закріплюють види і обсяг коштів, що мають надійти до державних фондів, називаються

Виберіть функцію, яку фінансові правовідносини виконують у механізмі правового впливу на публічні фінанси

Виберіть, що входить до складу юридичного змісту фінансових правовідносин

За регулятивною спрямованістю фінансово-правові норми поділяються на

Структуру фінансово-правової норми становлять

Матеріальним змістом фінансових правовідносин є

Виберіть, що належить до об’єкту фінансових правовідносин

До ознак фінансів, як предмету вивчення "Фінансового права", належить

Визначте санкцію, яка не належить до До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать фінансових

Склад фінансових правовідносин становлять

Виберіть особливість фінансових стягнень

Особливість фінансово-правової норми не проявляється через

Діяльність Державної контрольно-ревізійної служби скеровується і координується через

Фінансовий контроль за щоденною фінансовою діяльністю називається

Виберіть вид фінансового контролю

Державне казначейство України є підрозділом

Контроль за діяльністю страхових компаній здійснює

Виберіть державний орган, що здійснює контроль за використанням державних коштів

Виберіть вид фінансового контролю, який здійснюється на засадах добровільності та безоплатності

Тривалість планової ревізії, яку провадять органи КРУ, не повинна перевищувати

Виберіть центральний орган виконавчої влади спеціальної компетенції, що здійснює управління фінансовою діяльністю держави

Обов’язковому фінансовому моніторингу підлягає операція, якщо сума, на яку вона проводиться при безготівкових розрахунках дорівнює чи перевищує

Суб’єктом первинного фінансового До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать моніторингу є

Виберіть функцію Державного казначейства України

Виберіть орган, який вправі видавати дозволи на використання іменників (відбитка, який засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінного каміння) на території України

Про проведення планової перевірки на підприємстві контролюючий орган зобов’язаний повідомити

Виберіть повноваження Міністерства фінансів України

Виберіть повноваження Державної податкової служби України

Виберіть орган, уповноважений здійснювати аудит ефективності виконання бюджетних програм

Виберіть повноваження Національного банку України

Планові перевірки контролюючі органи можуть провадити не частіше одного разу

Виберіть орган, уповноважений готувати та подавати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Державного бюджету

Виберіть повноваження Рахункової палати України

Право погодження рішень центрального податкового органу про розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань на термін До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать, що виходить за межі бюджетного періоду, належить

Результати недержавного аудиторського контролю оформляються

Виберіть орган, який здійснює контроль за проведенням таємних видатків Державного бюджету

Бюджетно-правові норми, що вступають в дію з настанням нового бюджетного року, називаються

Процесуальні бюджетно-правові норми регулюють відносини, що виникають при

До бюджетів місцевого самоврядування належать

Виберіть суб’єктів, які не належать до суб’єктів бюджетного права

Строк дії бюджету на території держави називається

Перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету) називається

Виберіть, які норми об’єднує інститут бюджетного права «Бюджетний процес»

Сукупність показників всіх бюджетів України, що використовуються для аналізу До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать та прогнозування економічного і соціального розвитку держави називається

Виберіть бюджет, який належить до бюджетів місцевого самоврядування

Виберіть принцип бюджетної системи, який передбачає, що держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетними зобов’язаннями місцевих бюджетів

Бюджетна класифікація - це

Виберіть, використання якого міжбюджетного трансферту не передбачено Бюджетним кодексом України

Бюджетний період в Україні

Резервний фонд бюджету не може перевищувати

Виберіть вид міжбюджетного трансферту

Виберіть місцеву раду, яка має право здійснювати місцеві зовнішні запозичення

Виберіть строк, до якого повинні бути прийняті закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження та/або збільшують витрати бюджету)

Виберіть, яку складову частину не має бюджетна класифікація

Виберіть обставину, за якої бюджетний До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать період може бути іншого строку, аніж встановлено Бюджетним кодексом України

Виберіть, як називається розбіжність у часі здійснення видатків бюджету і можливості надходжень до бюджету

До бюджетного процесу не належить

Виберіть термін, на який можливе зупинення операцій з бюджетними коштами

Виберіть нормативно-правовий акт, яким затверджуються основні напрями бюджетної політики України

Виберіть, яка санкція буде застосована до порушника бюджетного законодавства у зв’язку із затриманням звітності щодо використання бюджетних коштів

Виберіть особу, яка представляє проект закону «Про Державний бюджет» на засіданні Верховної Ради України

Виберіть державний орган, що не може зупинити бюджетні асигнування

Виберіть строк не пізніше якого Кабінет Міністрів зобов’язаний подати до Верховної Ради До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать України проект закону про Державний бюджет

Поправки до проекту Закону про Державний бюджет депутати вносять у процесі його

Виберіть, яка санкція буде застосована до порушника бюджетного законодавства у разі нецільового використання субвенції

Виберіть особу, яка доповідає на першому читанні проекту закону про Державний бюджет

Органом стягнення простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, територіальними громадами) за кредитами з бюджету є

Бюджетний розпис затверджується

Дата добавления: 2015-09-30; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentbdyacmj.html
documentbdyajwr.html
documentbdyargz.html
documentbdyayrh.html
documentbdybgbp.html
Документ До централізованих фондів фінансових ресурсів не належать